Informacje dla Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,
W związku z  wprowadzoną   od dnia 01 stycznia 2020 r.   nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, postanowienia  art. 5 § 5 nakładają na spółki akcyjne  wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami  –  „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek. ”

Wobec powyższego, w zakładce “Informacje dla Akcjonariuszy”   Spółka  będzie  na bieżąco zamieszczać informację dotyczące wszelkich wpisów w KRS, zmian dotyczących kapitału zakładowego, ogłoszeń związanych z przekształceniami, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, wezwania do złożenia akcji przez akcjonariuszy w związku z dematerializacją, zawiadomienia o zamiarze pozbawienia akcjonariusza jego praw udziałowych, informacji o pozbawieniu akcjonariusza jego praw udziałowych i inne wymagane prawem informacje.


Ogłoszenia i zawiadomienia dla Akcjonariuszy

TYTUŁ
  • Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 17.07.2020 r.
  • Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 03.08.2020 r.
  • Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 19.08.2020 r.
  • Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 11.09.2020 r.
  • Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 29.09.2020 r.
  • Zawiadomienie z 31.05.2021 r. o zwołaniu ZWZ Pharmag S.A. na 21.06.2021 r. godz. 10
  • Zawiadomienie z 21.01.2022 r. o zwołaniu ZWZ Pharmag S.A. na 14.02.2022 r. godz. 10
  •  Zawiadomienie z 29.05.2023 r. o zwołaniu NWZA Pharmag S.A. na 14.06.2023 r. godz. 10